Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Mgr. Jana Hudousková
tel.: 221 966 416
e-mail: zc.kmpn(@)avoksuoduh

Ptejte se CŠKKŠKCČČDSPgK

Plán činnosti školní knihovny

Činnost knihovny je konkretizována na jeden školní rok.

 V plánu by měly být zahrnuty:

  • vlastní aktivity knihovny (besedy, účast na celostátních knihovnických projektech, lekce informační gramotnosti)
  • začlenění knihovny do dalších aktivit dané školy (Den otevřených dveří, školní akademie apod.) 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016