Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Plán činnosti školní knihovny

Činnost knihovny je konkretizována na jeden školní rok.

 V plánu by měly být zahrnuty:

  • vlastní aktivity knihovny (besedy, účast na celostátních knihovnických projektech, lekce informační gramotnosti)
  • začlenění knihovny do dalších aktivit dané školy (Den otevřených dveří, školní akademie apod.) 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016