Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Bakaláři

Informace pro školy, které vlastní licenci k modulu Knihovna systému Bakaláři.

Firma bakaláři software s. r. o. navázala spolupráci s firmou KP-SYS, která nabízí specializovaný knihovní systém Verbis, jehož předností je hlavně pohodlná katalogizace titulů údaji z centrálních číselníků a vystavení dat na Internetu pro vyhledávání a rezervování knih čtenáři. Rozšíření SW o uvedené vlastnosti, např. přístup čtenářů do knihovny přes web, firma v dohledné době nepředpokládá.

Proto je ve spolupráci s firmou KP-SYS vyřešena možnost datového propojení obou systémů a převodu dat (knih i výpůjček) ze stávajícího modulu do knihovního systému firmy KP-SYS.

Firmy se dohodly i na zvýhodnění cen Knihovny KP-SYS pro uživatele systému Bakaláři, včetně možnosti upgrade ze stávající Knihovny Bakalářů za rozdíl ceny.

Bližší informace na www.bakalari.cz.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016