Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Verbis - specializovaný knihovní systém pro školní knihovny

Knihovní program Verbis umožňuje především:

  • pohodlné zadávání údajů o knihách pouhým "stahováním" prostřednictvím sítě internet např. z Národní knihovny
  • při převodu dat ze systému Bakalář se obdobně provede automatické doplnění stávajících údajů o knihách
  • program obsahuje WWW rozhraní pro vyhledávání a rezervace knih prostřednictvím internetu (katalog Portaro)

Program je možné bezplatně vyzkoušet. Veškeré informace najdete na www.kpsys.cz .

Další výhody specializované knihovní aplikace:

  • propojení a spolupráce systémů Verbis a Bakaláři (sdílená evidence žáků, učitelů)
  • zrychlená katalogizace všech běžných typů dokumentů (knihy, učebnice, audiovizuální média, časopisy) pouhým "stahováním" hotových záznamů prostřednictvím sítě internet z profesionálních knihoven (např. z Národní knihovny)
  • program na automatickou aktualizaci již pořízených záznamů (popisu knih) pomocí internetu z Národní knihovny a z dalších veřejných bezplatných zdrojů
  • systém podporuje knihovnická pravidla a normy (MARC21, AACR2, Z39.50)
  • intuitivní webové rozhraní a vystavení dat na internet (vyhledávání knih, sledování dostupnosti, výpůjček, možnost rezervování i prolongování dokumentů)
  • přehledy, statistiky fondů i výpůjček, výkonný tiskový generátor s exporty do různých formátů např. RTF, XLS, HTML, PDF aj.

Speciální nabídky pro školy, které používají systém Bakalář

Standardní školní verze

Další informace o produktu najdete na www.kpsys.cz

KP-SYS spol. s r.o., Čacké 155, Pardubice, 530 02

tel. +420466655055, fax. +420466655055, e-mail: kpsys@kpsys.cz

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016